Info

Samen naar een veilig schoolklimaat… Samen sterk!

Uitwisselingstafel voor onderwijs en welzijn – 21 oktober 2021 om 9.30 uur – ARhus

De stad Roeselare en het LOP Roeselare SO organiseren op 21 oktober 2021 hun jaarlijkse uitwisselingstafel voor lokale onderwijs- en welzijnsactoren. Het thema van dit jaar is Samen naar een veilig schoolklimaat… Samen sterk!

De uitwisselingstafel start met een beknopte toelichting bij enkele relevante kerncijfers over het secundair onderwijs in Roeselare. Daarna volgt een opfrissing van de onderwijsflankerende initiatieven voor jongeren in nood en draagkrachtversterking van scholen (voor het secundair onderwijs in Roeselare). Die initiatieven kwamen vorig jaar uitgebreid aan bod. Daarom wordt dit jaar vooral gefocust op de actor school.

De deelnemers maken kennis met verschillende visies en praktijken van scholen bij het voorkomen en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag van leerlingen. Deze uitwisselingstafel kijkt vooral uit naar de wijze waarop scholen samenwerken met schoolexterne, ondersteunende organisaties, wat hun verwachtingen en ervaringen zijn, en welke opportuniteiten of tegenvallers hun pad doorkruisen. Tijdens dit gedeelte krijgen ook de deelnemers ruimte om van gedachten te wisselen en elkaar te bevragen over hun praktijken en ervaringen. Daarna wordt de uitwisselingstafel op een informele wijze verdergezet tijdens een broodjeslunch in het ARhus Café.

De deelname aan de uitwisselingstafel is gratis. Inschrijven is evenwel noodzakelijk.