Info

Betrokkenheid van ouders bij onderwijs en schoolgebeuren

Uitwisselingstafel – 14 maart 2023 om 9 uur – Roeselare, De Spil


PROGRAMMA

8.30      Onthaal

9.00      Uitwisselingstafel (plenair)

  • Getuigenissen vanuit MSKA Roeselare, Onze Jeugd en VABI over het betrekken van ouders bij de schoolwerking en/of het schoolbeleid.
  • Begeleiders van de ouderkoepelverenigingen GO! ouders en VCOV geven duiding en toelichting bij betrokkenheid en participatie van ouders.
  • De uitwisselingstafel is een interactief gebeuren met de deelnemers.

Werktafels (de deelnemers kiezen twee werktafels) – Inhoud van de werktafels: voorstelling van een methodiek en bespreking

  • Het Participatiehuis (GO! ouders en VCOV)
  • Ouders zonder grenzen | project Onderwijsambassadeurs (FMDO)
  • School maken: een participatief traject (Groep INTRO)

12.30    Ontmoetingsmoment met broodjeslunch


INSCHRIJVING

Omwille van organisatorische redenen is inschrijven noodzakelijk. Dat kan tot en met 12 maart 2023 via het inschrijvingsformulier.