Ouders &


Het LOP Roeselare SO organiseerde op 14 maart 2023 een uitwisselingsmoment over het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind en hun deelname aan de schoolwerking.

De uitwisseling startte met praktijkvoorbeelden van MSKA Roeselare, Onze Jeugd en VABI. Daarop konden de deelnemers inhaken en met elkaar van gedachten wisselen.

Na de plenaire uitwisseling namen de deelnemers plaats aan werktafels waar ze kennismaakten met methodieken van verschillende organisaties:

Interessante en recente publicatie: Ouderbetrokkenheid – Een traject in 10 sleutels (HIVSET en stad Turnhout, april 2023)